Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• I. MS Access •

1. Baza danych

1.1 Jak pobrać ścieżkę folderu bazy danych ?
1.2 Jak pobrać nazwę pliku bazy danych ?
1.3 Jak otworzyć drugą bazę danych ?
1.4 Jak pokazać (ukryć) okno bazy danych ?
1.5 Jak sprawdzić, czy baza danych otwarta jest na wyłączność ?
1.6 Jak zmienić ("usunąć") pojawiającą się podczas startu bitmapę Accessa ?
1.7 Zniknęły mi niektóre obiekty w oknie bazy => Opcje bazy danych (SetOption) ?
1.8 Jak zmienić ikonę i tytuł okna Accessa, jak zabezpieczyć bazę przed klawiszem SHIFT => Opcje startowe bazy (Autostart) ?
1.9 Zabezpieczyłem bazę danych (plik *.mdb) za pomocą opcji startowych i nie mogę wejść w tryb projektowania. Co robić ?
1.10 Jak otworzyć bazę zabezpieczoną hasłem ?
1.11 Jak uniemożliwić otwarcie drugiej instancji bazy ?
1.12 Jak sprawdzić, czy jest otwarta inna instancja Access'a ?
1.13 Jak zapamiętać dane konfiguracyjne by zawsze były dostępne ?
1.14 Jak wylistować wszystkie utworzone obiekty w bazie ?

2. Tabele i kwerendy

2.1 Jak policzyć rekordy w tabeli ?
2.2 Jak sprawdzić, czy istnieje tabela ?
2.3 Jak sprawdzić, czy istnieje pole w tabeli ?
2.4 Jak dodać pole do tabeli bazowej lub połączonej ?
2.5 Jak zmienić nazwę pola w tabeli bazowej lub połączonej ?
2.6 Jak wywołując funkcję DLookup przekazać kwerendzie parametr ?
2.7 Dlaczego kwerenda wywołuje => Błąd wykonania '3061' - Za mało parametrów. Oczekiwano np. 2 ?
2.8 Czy można odzyskać usuniętą przez pomyłkę tabelę ?
2.9 Jak obliczyć średnią liczb z 2 lub więcej pól tego samego rekordu ?
2.10 Jak ukryć tabelę, by nie była widoczna w oknie bazy (nawet po ustawieniu w menu Narzędzia/Opcje/Widok/Pokaż obiekty ukryte(systemowe) = True ?
2.11 Jak pobrać współrzędne kursora myszy nad oknem tabeli (kwerendy) poza obszarem danych ?
2.12 Jak sprawdzić czy zdarzenie MouseUp kwerendy, zainicjowane zdarzeniem MouseDown nad nagłówkiem kolumny lub selektorem rekordów, zaszło nad obszarem danych ?
2.13 Jak sprawdzić, czy tabela lub kwerenda otwarta jest w widoku Arkusz danych (DataSheet), a formularz lub raport nie jest w widuku Projekt (DesignView) ?

3. Formularze

3.1 Jak przesunąć formularz bez zmiany jego rozmiaru oraz jak zmienić rozmiar formularza bez zmiany jego położenia ?
3.2 Dziewięć wizualnych sposobów otwarcia formularza.
3.3 Czy można otworzyć ten sam formularz w nowym oknie ?
3.4 Jak zmusić Access do korzystania z szablonów formularzy i raportów ?
3.5 Jak sprawdzić, czy wybrane formanty formularza zostały wypełnione ?
3.6 Jak pobrać nazwy wbudowanych i niestandardowych pasków poleceń oraz sprawdzić, który z nich jest widoczny ?
3.7 Jak sprawdzić, w której sekcji formularza znajduje się formant ?
3.8 Jak zrobić migającą etykietę na formularzu ?
3.9 Jak zrobić pasek postępu osadzony w formularzu lub uruchamiany jako modalny formularz ?
3.10 Jak po zmianie wybranej pozycji z rozwijanej listy ustawić kursor na końcu tekstu ?
3.11 Jak rozpoznać zdarzenia zachodzące nad selektorem rekordów i nagłówkami kolumn w formularzu w widoku Arkusz danych ?

4. Raporty

4.1 Dlaczego raport sam zmienia układ strony ?
4.2 Dlaczego nie działają raporty na innym komputerze ?
4.3 Jak zmienić tytuł etykiety w raporcie otwartym w trybie "podglądu", tak aby zmiany były bezpośrednio widoczne ?
4.4 Jak dopasować rozmiar raportu do okna (zmienić powiększenie) ?
4.5 Jak narysować prosty wykres słupkowy bez korzystania z kontrolki MSGraph ?
4.6 Jak narysować prosty wykres kołowy bez korzystania z kontrolki MSGraph ?
4.7 Jak wypełnić tło etykiety prostym wzorem ?
4.8 Jak rozpoznać podczas otwierania raportu, czy jest on otwierany w trybie
"Do wydruku" czy "Do podglądu" ?
4.9 Jak zrobić, aby wielkość czcionki automatycznie dopasowywała się do stałej wielkości pola etykiety w raporcie ?
4.10 Jak zrobić, by wysokość wszystkich pól w całym wierszu raportu była jednakowa ?

5. Moduły i makra

5.1 Jak utworzyć nowy moduł standardowy i zapisać go w bazie ?
5.2 Jak zapisać mały plik (np. ikonę aplikacji) w module standardowym ?
5.3 Jak zabezpieczyć się przed podmianą ikony bazy, czyli jak zmienić ikonę bazy na plik graficzny zapisany w module ?
5.4 Jak otworzyć w Access 2000+ za pomocą kodu VBA okno "Odwołania" ?
5.5 Jak w Access 2000+ w pliku *.mdb w oknie dialogowym "Odwołania" usunąć zagubione odwołania, lub odwołania zaczynające się od określonego wyrażenia ?
5.6 Jak w Access 2000+ w pliku *.mdb wylistować wszystkie dostępne odwołania ?

6. Obsługa błędów

6.1. O obsłudze błędów.
6.2. O obsłudze błędów na pl.comp.bazy-danych.msaccess.
6.3. Jak pobrać numery błędów Accessa i ich opisy ?
6.4. Jak pobrać opis błędu wywołanego podczas uruchamiania funkcji API,
na przykładzie błędnych argumentów wywołania funkcji ShellExecute (...) ?

 ΔΔΔ