Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• V. INNE •

1. Shell i MS-DOS

1.1 Jak uzyskać uchwyt okna programu otwartego Shell'em mając jego PID ?
1.2 Jak uruchomić Shell'a w sposób synchroniczny ?
1.3 Jak uruchomić Shell'em plik wsadowy (*.bat) w sposób synchroniczny ?
1.4 Jak odczytać tekst z okna poleceń MS-DOS (konsoli) ?

2. Własne kontrolki

2.1 Jak zmienić niektóre właściwości elementów wykresu Graph ?
2.2 Jak zrobić systemowe pionowe paski przewijania na przykładzie ustawiania składowych RGB koloru ?;
2.3 Jak zrobić własny pionowy i poziomy pasek przewijania oraz przykładowe wywołania ?
2.4 Jak zrobić, by do formantu TextBox można było wpisać tylko cyfry, znak - (minus) na początku liczby oraz znak separatora dziesiętnego przy określonej ilości cyfr dziesiętnych ?
2.5 Jak wyeliminować w formancie TextBox błąd konwersji nieprawidłowo wpisanej daty np. 07.14.08 na 14.07.2008 lub 32.12.08 na 08.12.1932 ?
2.6 Jak zrobić prostą wersję numerycznego formantu TextBox do którego można wpisać znak liczby, znak separatora dziesietnego, cyfry oraz określoną ilość cyfr dziesiętnych ?
2.7 Jak zrobić własne skalowalne strzałki nawigacyjne w formancie Image i CommandButton ?
2.8 Jak zrobić odpowiednik kontrolki SpinButton z formularza FormUser ?

3. ६ԼҚ ਸ

3.1 Jak z pliku tekstowego wygenerowanego przez program Cards4Labs do odczytu kart SIM wyodrębnić dane i przedstawić najważniejsze z nich za pomocą Html'u ?
3.2 Jak wylistować pliki w folderze głównym i podfolderach oraz jak pobrać dane tych plików, np. datę utworzenia, datę ostatniego dostępu, datę modyfikacji, atrybuty, wielkość pliku, jego rozszerzenie oraz jak przedstawić te dane na stronie WWW ?
3.3 Windows Recycle Bin - Gdzie i jak system Windows przechowuje informacje o usuniętych plikach ?
3.4 Jak zrobić miniatury (thumbsy) plików graficznych i dołączyć je do listy właściwości plików znajdujących się w folderze i podfolderach ?
 
3.6 Jakie dane zawierają pliki logów zapisane przezprogram Skype ?
3.7 Jak pobrać i przekonwertować znacznik czasu (TimeStamp) programu Skype na DateTime systemu Windows ?
3.8 Jak pobrać dane dotyczące historii czatów, zapisane przez program Skype w plikach chatmsg.dbb, chatmember.dbb i chat.dbb ?
3.9 Jak pobrać dane dotyczące historii rozmów telefonicznych, zapisane przez program Skype w plikach call.dbb i callmember.dbb ?

4. Unicode

4.1 Jak sprawdzić, czy ciąg znaków jest w wersji Unicode ?
4.2 Jak pobrać długość ciągu znaków w wersji Unicode ?
4.3 Jak otworzyć do odczytu plik, którego ścieżka zawiera znaki Unikodowe na przykładzie pobierania pliku (jego fragmentu) do tablicy bajtów ?
4.4 Jak przekształcić ciąg znaków Unicode na ciąg przystosowany do wyświetlenia na stronie WWW ?
4.5 Jak przekonwertować tekst pisany np. cyrylicą na tekst pisany polskimi znakami ?
4.6 Jak pobrać zawartość pliku, którego ścieżka zawiera znaki Unikodowe oraz jak porcjami przeglądać w formancie TextBox zawartość dużego pliku ?

 ΔΔΔ