Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• IV. BITMAPY •

 

1. Bitmapy 24 bitowe

 
1.1 Co to jest bitmapa o głębi kolorów 24 bit ?
1.2 Jak pobrać rozdzielczość monitora oraz przeliczyć piksele na twipy i odwrotnie ?
1.3 Jak pobrać parametry 24 bitowej bitmapy osadzonej w formancie Image oraz kolor pierwszego piksela ?
1.4 Jak zrobić pseudoprzezroczystą 24 bitową bitmapę w formancie Image na formularzu o jednolitym kolorze, oraz pseudoprzezroczystą bitmapę w formancie CommandButton ?
1.5 Jak malować po bitmapie operując tylko na tablicy bajtów bitmapy, na przykładzie pseudopaska postępu na formancie CommandButton ?
1.6 Jak pobrać kolor i współrzędne piksela pod kursorem myszy nad bitmapą
(w skali 1:1) osadzonej w formancie Image oraz jak dopasować rozmiar formantu Image do rozmiarów bitmapy ?
1.7 Jak przekonwertować kolorową bitmapę 24-bitową na czarno-białą ?
1.8 Jak pobrać składowe RGB koloru ?
1.9 Jak zapisać na dysk bitmapę 24-bit osadzoną w formancie Image ?
 

2. Funkcje graficzne GDI w kontekście urządzenia HDC

 
2.1 Jak utworzyć z niczego 24 bitową bitmapę i pomalować ją na czerwono ?
2.2 Grawerowanie siekierą, czyli prymitywny "pseudoRTF" w kontrolce Image.
2.3 • Kontynuacja tematu •  czyli jak napisać w pseudoetykiecie tekst pionowo w kierunku od dołu do góry ?
2.4 Jak na formularzu udającym systemowy MsgBox umieścić ikonę odpowiadającą jednej ze stałych: vbCritical, vbQuestion, vbExclamation, vbInformation ?
2.5 Jak pobrać ikony z pliku i zapisać je na dysku w postaci 24-bitowych bitmap ?
2.6 Jak pobrać wysokość i szerokość obrazu w pliku *.jpg ?
2.7 Jak pobrać wysokość i szerokość obrazu w plikach .bmp, .png, .gif, .jpg ?
2.8 Jak pobrać systemowe bitmapy (elementy graficzne okien) ?
 

3. Kody kreskowe

 
3.1 Kod kreskowy EAN-8, EAN-13.
3.2 Kod kreskowy UPC-A, UPC-E.
3.3 Kod kreskowy Kodabar.
 

4. Formant Image

 
4.1 Jak uatrakcyjnić pokaz obrazków w kontrolce Image ?
4.2 Jak ograniczyć migotanie okna podformularza z formantem Image, podczas zmiany jego rozmiaru ?
4.3 Jak powiększać i przewijać bitmapę w formancie Image za pomocą własnych pasków przewijania ?
4.4 Jak zapisać plik (jako binaria) do tabeli w polu typu OLE lub Memo i jak pobrać z tego typu pola plik i zapisać na dysku ?
4.5 Jak z binariów reprezentujących plik *.jpg stworzyć w pamięci (bez zapisu na dysk) bitmapę (DIB), gotową do wstawienia do formantu Image jako img.PictureData oraz jak reskalować formant Image wraz ze zmianą rozmiaru formularza ?
4.6 Jak sprawdzić czy kursor myszy znajduje się nad wielokątem dowolnego kształtu ?
 

5. FreeImage.dll

 
5.1 FreeImage - Jak zrobić miniatury plików graficznych tzw. Thumbsy ?
5.2 FreeImage - Jak zrobić prosty konwerter plików graficznych w Access'ie i Excelu ?
5.3 FreeImage - Jak załadować różne typy plików graficznych i jak reskalować formant Image wraz ze zmianą wielkości formularza ?
5.4 FreeImage - Jak uatrakcyjnić pokaz obrazków w kontrolce Image ?
5.5 FreeImage - Jak zmienić jasność, kontrast i współczynnik gamma obrazu ?
 

 ΔΔΔ